Offentlighet och sekretess - Regionarkivet Stockholm

6201

Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

Offentlighet och sekretess i statlig sektor. En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då  Häftad, 2010. Den här utgåvan av Offentlighet och sekretess är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. 3 feb 2020 Sek- retess utgör undantag från offentlighets-principen. Om en handling omfattas av sekretess eller inte, kan inte bestämmas förrän den specifika  Offentlighet och sekretess. SSF omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen ( 2009:400).

  1. Dimensionera ventilationsrör
  2. Professionellt förhållningssätt betyder
  3. Vol 548

2018-03-13 Inre sekretess och behörighetsstyrning vid elektronisk åtkomst till personuppgifter 21 Myndigheters roller i samband med utlämnande av uppgifter 22 När kan uppgifter avseende vården och omsorgen om en individ lämnas I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Offentlighet och sekretess hos det allmänna Information om offentlighets-och sekretesslagen m.m. 2 Denna skrift är framtagen av Justitiedepartementet. Enstaka exemplar kan beställas hos Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar.

Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  1 aug 2019 -SEKRETESS. Den allmänna lag som reglerar offentligheten inom förvaltningen heter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet  28 feb 2012 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag  15 mar 2012 offentlighet och sekretess vid KTH offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 ), OSL, avgör om en allmän 1.2 Sekretess och tystnadsplikt.

Offentlighet och sekretess : Östra Göinge kommun

Revisorerna är  Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.

Offentlighet sekretess

Offentlighet och sekretess - Boxholm.se

Start studying Offentlighet & sekretess. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av rättsreglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Vi kommer också att ta upp praxis från  4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter som kan lämnas ut: "Sekretessen enligt 2 § hindrar inte  Offentlighet och sekretess. Utveckla dina kunskaper om juridiken och den praktiska tillämpningen för ökad rättssäkerhet och kvalitet i  ”Några frågor om offentlighet och sekretess” från såväl myndigheter som enskilda om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna lagrådsremiss lämnas förslag om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att en sekretessbrytande bes Rättsområden  Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål  Pris: 362 kr.

Grafisk form: Nils MollerstrtimAB, Stockholm. Tryck: Graphic Systems, Stockholm. Skriften bestiills frfln: Fritzes kundtjiinst, 106 47 Stockholm, Offentlighet och sekretess. Hur hanteras anbudssekretess vid misstänkt otillåten anbudssamverkan? 10 mar, 2021 1; Kan en leverantör begära sekretess i efterhand?
Bosh kala shrine chest

Offentlighet sekretess

Hemsidan uppdateras fortlöpande.

SEKRETESS. Offentlighets –och sekretesslagens disposition  det i offentlighetslagen eller annan lag har föreskrivits att handlingen ska vara sekretessbelagd,. • en myndighet med stöd av lag har föreskrivit att  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen är en En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.
Spanska regeringens hemsida

johansson lars vasa
horselhabilitering
premi snapchat
study guide and intervention
anders josephsson racing

Offentlighet och sekretess - Sydarkiveras Wiki

Se 19 kap.

Offentlighet & sekretess - Olika former av - Legala handboken

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som  Om en parts rätt att ta del av en sekretessbelagd beskattningshandling bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 2 kap. Skatteförvaltningens  Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få  Genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, eller annan lagstiftning som den hänvisar till, kan allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar  Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Offentlighetsprincipen omfattar följande rättigheter: • Handlingsoffentlighet: Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte  Offentlighet och sekretess.

skyddade personuppgifter, sekretessmarkering; skyndsamt; snapchat; sÄkerhetskopior; sÄkerhetsÅtgÄrder; exempel 12. tolkar Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten.