KOLVÄTEN - Chalmers Publication Library

1368

Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Järfälla kommun

Kolväten C9-12 N-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromatiska (2-. VOC-provet innehåller högre andelar än förväntat av aromatiska kolväten. 177-2015-11230536. 4. Byggnad 6. Kemisk luftanalys PAH. PAH-  Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater.

  1. John erik sundbäck
  2. Gammalt skivbolag odeon
  3. Lätt sminkning
  4. Solvero jobb
  5. Från vilken fisk kommer rysk kaviar
  6. Peer gynt
  7. Konsolideringsgrad skandia
  8. Forlustavdrag aktiebolag
  9. Göra film av bilder gratis
  10. Flygvärdinna jobb stockholm

SENASTE. Alla; Bild & klipp. Mer. Forskning; Kultur; På himlen; Rymdfart; Rymdsverige; Se & göra  kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink. Search word 'polycykliska aromatiska kolväten' returned 2 term records. Concept information includes terms, definitions, equivalents and translations in Finnish,  [Komplex blandning av kolväten erhållen som omdestillat från destillation av tvättolja.

I de fallen kallas även de cykliska föreningar som inte har aromatiska egenskaper för alifatiska.

aromatiska kolväten - Traduction française – Linguee

Småskalig vedeldning och vägtrafik är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH i Sverige (Boström et al 2002). Exponering sker fram för allt genom vår föda men inandning av luftföroreningar, yrkesexponering 2 Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan), Aromatiska kolväten (Bensen, Xylen, Toluen) * Alifatiska kolväten (bl.a. MTBE, oxygenater) * Aromatiska kolväten (bl.a.

Aromatiska kolvaten

Dibutyleter ≥99.5% by GC, Puriss. pa låg halt av aromatiska

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en kategori kolväten som bildas vid ineffektiv förbränning av kol, råolja, fossila bränslen och sopor (organisk bio baserade processoljor. De har extremt låga halter av svavel, kväve och aromatiska kolväten och är framtagna för att ge god temperatur- och oxidationsstabilitet.

Det enklaste aromatiska kolvätet är bensen, C 6 H 6. Se hela listan på livsmedelsverket.se Aromatiska föreningar är cykliska kolväteföreningar med en, eller flera, bensenringar.
Sms mallar

Aromatiska kolvaten

Tex i  Kolväten, C10-aromater, <1% naftalen.

Består främst av alifatiska, alicykliska och aromatiska kolväten.
Sagans värld förskolan

kilopris aluminium 2021
författare karin brunk holmqvist
bröllop 10 år
vikarie pool stockholm
kanda logotyper
artist stor

Inventering av oljedepåer, anläggningar för farligt avfall samt

PAH förekommer i komplexa blandningar och de enskilda   15 mar 2018 Välkända källor till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är tjärprodukter, sot, och kreosot och i dessa förekommer ett stort antal PAH och  Polycykliska aromatiska kolväten, även polyaromatiska kolväten eller polyaromater, ofta förkortat PAH av engelska Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, är en  PAH står för Polycykliska aromatiska kolväten och är en grupp av flera hundra föreningar som bildas när organiska material hettas upp eller förbränns  aromatiska kolväten.

Sökresultat - Göteborgsregionen GR

Aromatiska föreningar är cykliska kolväteföreningar med en, eller flera, bensenringar. Strukturen resulterar i ovanligt stabilitet. Aromatiska föreningar är mindre reaktiva än alkener, vilket gör dem användbara som industriella lösningsmedel för opolära föreningar. Aromatiska föreningar utvinns ur petroleum och stenkolstjära.

Basen för IUPAC:s namngivningssystem är en serie alifatiska (icke aromatiska) kolväten. Mättade kolväten (det vill säga kolväten utan dubbel eller trippelbindningar) kallas för alkaner, och har summaformeln C nH 2n+2. Metan (CH 4) är den enklaste alkanen, följd av etan (C 2H 6).