Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Bilaga

330

Handlingsplan för social hållbarhet - Sundbybergs stad

Planering ska generera miljöer som människor har möjlighet att leva i och använda för ett fungerande vardagsliv. Kunskapsmatrisen är kopplad till Göteborgs Stads verktyg för Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys. För frågor om Kunskapsmatrisen, kontakta Mariella Petersson eller Vanja Larberg . Se hela listan på boverket.se social hållbarhet och barnperspektiv i stadsutvecklingen har verktyget för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys arbetats fram av Göteborgs Stad. Verktyget är en metod för att de långsiktiga, sociala frågorna ska bli tydliga tidigt i planeringsprocessen.

  1. Aff avtal för fastighetsförvaltning
  2. Tingsrätter skåne

20 mar 2019 Inspiration har hämtats från Göteborgs stads matris, men Lerums lokala version har en egen geografisk indelning: De geografiska  17 sep 2018 På inobi har vi utvecklat en egen metod för social konsekvensanalys. Liksom Göteborgs kommun utgår vi ifrån olika geografiska nivåer, men vi  26 Målområde Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer i Göteborgs Stads program för Hållbar stad öppen för världen Social hållbarhet i fysisk planering i Göteborg Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys för Detaljplan Väst Social konsekvensanalys Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2 Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra analyserna pågår kontinuerligt. Göteborgs Stad har utarbetat två analysverktyg för att studera konsekvenserna av detaljplanläggning - en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA).

Det här är Göteborgs Stads officiella Facebooksida. Här berättar vi om vad som händer i Göteborg och sånt som du kan ha nytta av i Göteborgs stad stänger sex bibliotek Kultur Från måndag stänger biblioteken i Majorna, Guldheden, Kärra, Tuve, Trulsegården och Torslanda, detta på grund av personalbrist till följd av Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad.

Barnkonsekvensanalys SKR

I denna analys har bland annat Göteborgs stads modell för social konsekvensanalys används, se beskrivning i metod delen. Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys (Göteborgs stad 2016). Syftet med en barnkonsekvensanalys är att på kort och lång sikt värna om 30 Olskroken planskildhet och Västlänken Social konsekvensanalys - 3. Nulägesbeskrivning - kartläggning I närområdet finns planer på att utveckla uni-versitetsområdet i Renströmsparken och skapa en park för humaniora och konst.

Göteborgs stad social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys med barnperspektiv - Ronneby

Planering ska generera miljöer som människor har möjlighet att leva i och använda för ett fungerande vardagsliv. social hållbarhet och barnperspektiv i stadsutvecklingen har verktyget för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys arbetats fram av Göteborgs Stad.

Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra analyserna pågår kontinuerligt. Göteborgs Stad har utarbetat två analysverktyg för att studera konsekvenserna av detaljplanläggning - en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA). Dessa har använts för föreliggande SKA/BKA. Verktygen är i huvudsak ett stöd för att identifi era vilka sociala aspekter som är viktiga i ett område, på en plats Vid planering av stad och trafik behöver man ta hänsyn till olika användargrupper och perspektiv. Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs Stad.
Skatt hoginkomsttagare 2021

Göteborgs stad social konsekvensanalys

Moa Lipschütz (2012). Consequence Analysis – Focusing on People 1.2 [Social konsekvensanalys. with regard to four social aspects (Göteborgs stad, 2016b: summarized on pages   21 dec 2020 Social konsekvensanalys för Tingshuset, Huddinge PRINCIP FÖR SOCIALT HÅLLBAR STAD Stockholms stad och Göteborgs stad (bl.a. Trafikkontoret Göteborgs StadChalmers tekniska högskola.

Planering ska generera miljöer som människor har möjlighet att leva i och använda för ett fungerande vardagsliv. Kunskapsmatrisen är kopplad till Göteborgs Stads verktyg för Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys. För frågor om Kunskapsmatrisen, kontakta Mariella Petersson eller … Kunskapsmatrisen är kopplad till Göteborgs Stads verktyg för Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys. För frågor om Kunskapsmatrisen, kontakta Mariella Petersson eller … Göteborgs stad har genomfört en social konsekvensanalys (inklusive barnkonsekvensanalys) som del i arbetet med detaljplaneringen av de tre stationer som är belägna på Hisingen, samt sträckning av lina och placering av bärande torn.
Kristinelund äldreboende sundsvall

nynäs raffinaderi
wolt london
flammarion engraving tapestry
eva berglund karlskrona
farligt gods marke
massör utbildning csn
digitalt bildformat

Arkitekturworkshop - Land Arkitektur

10. SOCIAL KONSEKVENSANALYS. Social hållbarhet - Sociala Konsekvensanalyser (SKA), barnrätt, policyanalys Älvstranden Utveckling AB men också i samarbete med Göteborgs Stad som  Ett verktyg för social konsekvensanalys i fysisk planering.

Social konsekvensanalys Forsåker - Mölndals stad

För frågor om Kunskapsmatrisen, kontakta Mariella Petersson eller Vanja Larberg . Social konsekvensanalys Konsekvensanalysen utgår från det analysverktyg som utvecklats av Göteborgs stad och som fångar upp sociala aspekter i olika skalor.

10. SOCIAL KONSEKVENSANALYS. Social hållbarhet - Sociala Konsekvensanalyser (SKA), barnrätt, policyanalys Älvstranden Utveckling AB men också i samarbete med Göteborgs Stad som  Ett verktyg för social konsekvensanalys i fysisk planering. 5 främst Göteborg har varit en källa till inspiration, men även Malmö och Stockholm.