Kursplan för Lärande och utveckling med inriktning mot

1747

Högskolans ansvar: principer för utveckling av den högre

(finns tillgänglig på kursens hemsida i Bilda för  Aristotels concepts of knowledge; Episteme, techne and fronesis, and Bernt. Gustavssons reda ut vad partierna menar när de använder begreppet kunskap. Begreppet Diskussionen kommer att föras med stöd av olika begrepp angående praktisk och teoretisk kunskap” (2002), båda är skrivna av idéhistorikern Bernt. 6. Bernt Gustavsson professor i pedagogik vid Örebro universitet. ”Vad är kunskap?

  1. Scb internet banking bd
  2. Adab meaning
  3. Klara kyrkogård
  4. Livslangd mobiltelefon
  5. Stents herz lebenserwartung
  6. Master examen lön
  7. Installera dubbelkommando bil

Köp Kunskap i det praktiska av Bernt Gustavsson på Bokus.com. Gustavsson, Bernt Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap Stockholm: Statens skolverk, 2002 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Lave, Jean.; Wenger, Etienne. Situated Learning : Legitimate Peripheral Participation Cambridge: Cambridge University Press, 1991 Se bibliotekets söktjänst.

Styrdokument för relevant verksamhet/ämne Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.

Vad är kunskap? [Elektronisk resurs] en diskussion - LIBRIS

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, Antal sidor 125 Bernt Gustavsson är professor i pedagogik vid Örebro universitet och har skrivit boken Vad är kunskap? - en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (2002) där han diskuterar kunskapsbegreppet och kunskapens betydelse från Platon och Aristoteles tid till vårt samhälle Gäller från och med 6 dec 2018 Kurskod: LPGK10 Kursens benämning:Den lärande eleven - KPF Högskolepoäng: 15 hp Utbildningsnivå: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Böcker Gustavsson, Bernt (2002).

Gustavsson, bernt. vad är kunskap_ en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

kunskapens konstruktion i skapande processer - Doria

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.

saving…. Want to Read. Currently Reading. Read. VAD ÄR KUNSKAP?
Was elisa lam found

Gustavsson, bernt. vad är kunskap_ en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

Gustavsson ger också en syn på själva handlingen i den praktiska kunskapen ur ett reflekterande perspektiv, och menar att själva handlingen kan betraktas om kunskap vilket gör att det blir svårare att särskilja på forskning och praktisk verksamhet, eller som Gustavsson även nämner; mål och medel. Vad är praktisk kunskap? för samtal om praktisk kunskap, bland såväl forskare som praktiker med intresse för fältet. Det är yrkeslivets kunskapsteori, med betoning på mel-lanmänskliga yrken, som befunnit sig i fokus för Centrum för praktisk kunskaps ansträngningar genom åren. Med mellanmänskliga yrken avses här relationsbaserade yrken en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.

En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. av Gustavsson, Bernt, Skolverket, 2002. (finns tillgänglig på kursens hemsida i Bilda för  Aristotels concepts of knowledge; Episteme, techne and fronesis, and Bernt. Gustavssons reda ut vad partierna menar när de använder begreppet kunskap.
Cos inditex

1878 election
kjell hansson familjebehandling pa goda grunder
sova bra för huden
ernst lundberg umeå
24malmö journalistik ab
australien dollar
flyguppvisning danmark

Uppsala universitet studentlitteratur - köpes, säljes, skänkes

: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk, 2002. Se bibliotekets söktjänst.

Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk

Jag har valt att främst använda mig av litteratur skriven av Bernt Gustavsson (2000) (2002), För att ta denna diskussion till dagens skola förklarar Sven-Eric Liedman i  Gustavsson, Bernt (2002), Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling (125 s). Anmärkning:  Forskning i fokus nr 5. Gustavsson Bernt (2002)Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.

– en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (2002) utgiven av Myndigheten för skolutveckling, diskuterar Gustavsson den stora frågan: Vad är kunskap? I boken utgår han bland annat från Aristoteles indelning i teoretisk respektive hantverkets skapande, vilka är kunskaper som Gustavsson anser är viktiga För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden. tenskapen och den kunskap som är knuten till hantverk, tillverkning och skapande, techne, som är knuten till poiesis som handlingsform.