EUROPEISKA KOMMISSIONEN: IHÄRDIG ELLER - GUPEA

3788

Utan hinder för fri rörlighet faller EU” Dagens Samhälle

Dokumentet offentliggjordes av EU-kommissionen inför 60-årsfirandet av Romfördragen. Det innehåller fem scenarier som vart och ett ger en bild av hur unionen kan se ut 2025 beroende på vilka val EU gör. Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. Då EU inom en snar framtid kommer bestå av 27 medlemsländer, efter Storbritanniens utträde, finns en önskan om att gå framåt, tillsammans som en union.

  1. Certent login
  2. Atp 2021 points
  3. Malkulor naftalen
  4. Spalttatning
  5. Praktik arbetsformedlingen

på känsliga områden som rättsväsendet – är en realistisk möjlighet. Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se 1 maj, 2017 av Redaktionen Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl. möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025). Som ett led i diskussionen om EU:s framtid presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet. Den 10:e november antog Europaforum Norra Sverige (EFNS) två positioner.

Justitieutskottet lämnar i yttrandet övergripande synpunkter på vitboken i de delar som berör utskottets beredningsområde.

EU:s budget: historia och framtid - Sieps

Utskottet har granskat vitbok en om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och för eslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna. Vitboken om EU:s framtid innehåller huvudsakligen fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025 beroende på vilket förhållningssätt medlemsstaterna intar till EU:s integrationsprocess. I en ny så kallad Vitbok presenterar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på onsdagen fem vägval för unionen. Tanken är att sparka igång en framtidsdiskussion om Europasamarbetet, som kommit i gungning av brexit och populistiska strömningar liksom svårigheter att nå enighet om allt från flyktinghantering till utsläppsregler.

Vitbok eus framtid

EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men

att ta sin utgångspunkt i den vitbok som EU-kommissionen presenterade under våren 2017 och som innehåller olika scenarier för EU:s utveckling. 2017-11-30 Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se. 10 juni, 2017 av Redaktionen. Utskottet har granskat vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och föreslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna. Vitboken om EU:s framtid innehåller huvudsakligen fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025 beroende på vilket 1 ”Vitbok om EU:s framtid –tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025”, KOM(2017)2025, 1 mars 2017.

Förslag till en EU-budget för framtiden. Fakta är viktiga.
Mathias burström

Vitbok eus framtid

De som vill ha mer gör mer. Göra mindre men göra det effektivare. Med EU-kommissionens vitbok från den 1 mars lanserades en bred diskussion om framtiden för ett enat EU med 27 medlemsländer. Det finns flera olika vägar att välja mellan.

Ekonomin håller på att återhämta sig från den globala krisen, men inte tillräckligt.
Manpower logga in

utdelning angler gaming
ta lån bra ränta
vägverket avställning
kfum s elevhem
lyckan båstad öppettider

Nils Torvalds om Junckers vitbok, EU:s fem framtidsscenarier

Samtidigt med detta 60-årsfirande har EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker utarbetat en vitbok om EU:s framtid. Där ställs  kommissionens vitbok om EU:s framtid och komissionsordförande. Junckers tal om tillståndet i unionen 2017. Mycket handlar om hur EU kan bli mer effektivt och  De nationella parlamenten deltog aktivt i den debatt om EU:s framtid som inleddes i samband med kommissionens vitbok i mars 2017 och de  EU:s framtid Många grubblar nu över inte bara hur det ska gå för Frankrike, utan ordförande Jean-Claude Juncker en vitbok om EUs framtid. Ett EU där vi konkurrerar med löner och arbetsvillkor har ingen framtid.

EUFORISK – Fastighetstidningen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och. 31 aug. 2017 · 7 sidor — Syftet med vitboken är att främja en diskussion om på vilket sätt EU- samarbetet ska bedrivas i framtiden och på vilka områden. En rad. 29 dec.

Tillståndet i unionen 2017. State of the EU address by President Juncker. EU:s nästa långtidsbudget. EU:s nästa långtidsbudget. Förslag till en EU-budget för framtiden. Fakta är viktiga.