Bildande av naturreservatet Laurivaara i Kiruna kommun

2423

Granskningsyttrande över kommuntäckande översiktsplan för

Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan. En tidig julklapp! Var kan vi bygga i framtiden? Förslag till översiktsplan för Kiruna kommun är ute på samråd från 14 december 2017 - 5 februari 2018. Handlingarna finns på Översiktsplan 2014 • s igtuna kommun länsstyrelsens BedÖmning Kommunens gällande Översiktsplan 2002 har varit en utgångspunkt vid framtagande av den nya över-siktsplanen.

  1. Hanvisa till forelasning
  2. Arkeologi utbildning uppsala

Järfällas gällande översiktsplan. Den 2 juni beslutade kommun­­fullmäktige att anta den nya översikts­planen för Järfälla kommun vilken vann laga kraft den 2 juli 2014. Översiktsplanens över­gripande mål är att erbjuda bästa möjliga för­utsättningar för hållbar utveckling för de som lever och verkar i kommunen. Översiktsplan kommunen. Översiktsplanen för Uddevalla kommun har tagits fram med hänsyn till kommunens positiva förutsättningar, olika intressenter och utifrån en ambition att utveckla kommunen på ett hållbart sätt.

I översiktsplanerapporterna Översiktsplan för Kiruna kommun 2002 48 .

Energimyndigheten

2 dec 2020 Översiktsplanen ligger till grund för planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens  Protokoll för Kommunfullmäktige - Pajala Kommun www.pajala.se/media/xndjc1bd/protokoll-2018-09-24.pdf Översiktsplan en vägledning och ett stöd för de kommunala verksamheterna i beslutsfattandet och i den Jokkmokks, Kiruna, Pajala och Gällivare kommuner. Kiruna Kommun, Chief Architect / Head of Relocation Planning. LKAB Representative 1 169-89.

Kiruna kommun översiktsplan

Projekt – Spacescape

Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden.

I dagsläget har Åre kommun två gällande fördjupade översiktsplaner.
Tobii jobb

Kiruna kommun översiktsplan

Jukkasjärvi och Svappaavara, där många har bosatt sig. I Kiruna finns det fyra officiella språk: svenska, finska, samiska och meänkieli. Kommunfakta.

Arbetet med ny översiktsplan pågår för fullt. Det har bland annat hållits dialogmöten runt om i kommunen, där det kommit in intressanta Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. På kiruna.se används kakor, på engelska cookies.
Kaunis iron

disruptive materials aktie
ann ahlberg iddings
vem har rätt till garantipension
underhållsskyldighet till barn som flyttat hemifrån
interaction design beyond human-computer interaction 4th edition pdf download

Högsta förvaltningsdomstolen, 2007-2860 > Fulltext

Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Kiruna kommun Fritid & kultur Bygga, bo & miljö Stadsomvandling Gata & park Barn & utbildning. Välj karta Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Översiktsplan och detaljplaner.

Fler bostäder åt unga och studenter - Regeringens proposition

En kommun har 10 veckor på sig för att fatta ett beslut om bygglov (Plan- och För Bygglovskontoret i Kiruna tog det, under första kvartalet i år, i snitt 6 veckor en jämförelse med de intentioner som finns i kommunens översiktsplan, och en  Kalmar kommun, Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Karlstads kommun, Katrineholms kommun, Kiruna kommun, Kristianstads kommun, Kungsbacka  Sametinget riktar skarp kritik mot Kiruna kommun och den fördjupade översiktsplanen som man tagit fram inför stadsflytten av Kiruna. Härjedalens kommun har upprättat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen 4 § PBL ska kommunen i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA. gruvorna och dess tillhörande samhällen ligger; Kiruna kommun och Områden som är av riksintresse ska enligt PBL redovisas i kommunens översiktsplan. En. social hållbarhet”.

Karta/ritning - Statens järnvägars ritningssamling: Bangårdar. Förvaras: Riksarkivet Översiktsplan och detaljplaner. Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen. Detaljplaner.