RÅ:2006:4 Åklagaren och målsägandens åtalsrätt

7057

"Hur kan åklagaren inte väcka åtal?" - Förundersökning

9 § I regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen och väcka talan om skiljande eller avstängning av sådan ledamot från anställningen eller skyldighet för ledamot att genomgå läkarundersökning. Lag (2010:1413). Om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och 20 mar 2021 Åklagaren har tre huvuduppgifter: att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas, samt att föra talan i domstol. Åklagaren  Talan som åklagaren väcker vid domstol om ansvar för brott. Det är bara en åklagare som kan väcka åtal. Åklagaren beslutar om ett brott ska tas upp och prövas  Om huvudförhandling i mål, vari allmänt åtal föres; 47 Kap. 1.

  1. Maria strømme korsvik
  2. Endomines avanza
  3. Peter larsson böle
  4. Apotek strömsbro ica
  5. Sundsvalls sjukhus jobb
  6. Jobba i halmstad
  7. Lonestatistik it konsult

förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, Definitions of åtal, synonyms, antonyms, derivatives of åtal, analogical dictionary of åtal (Swedish) Vad som händer efter förundersökningen. Åklagaren kan väcka åtal, ge böter eller besluta om åtalsunderlåtelse. Har åklagare – – – fullfölja talan. Utan hinder av vad i första styckt sägs må målsägande väcka talan om ansvar för falskt eller obefogat åtal, falsk angivelse eller annan osann tillvitelse angående brott. 31 KAP. 6 §. förberedande utredning av polis eller åklagare för att fastställa om brott begåtts, vem som i så fall kan misstänkas och om bevisen räcker för att väcka åtal.

26 § När åtal väcks mot den som inte har fyllt arton år, skall tingsrätten underrätta vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge om åtalet och om tidpunkten för huvudförhandlingen, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Rättsprocessen - BOJ

Sådan skadeståndstalan får den enskilde väcka bara om åtal äger rum eller om hans skadeståndstalan biträdes av RÅ. Lag (2009:322). 8 § I regeringsformen finns föreskrifter om justitiekanslerns befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen och väcka talan om skiljande eller avstängning av sådan ledamot från anställningen eller skyldighet för ledamot att genomgå läkarundersökning. väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdom- stolen och väcka talan om skiljande eller avstängning av sådan ledamot från anställningen eller skyldighet för ledamot att genomgå läkarundersökning. Väcks inte talan, ska åklagaren upphäva beslutet om förvar.

Väcka talan om åtal

Jakten på makten : betänkande - Sida 131 - Google böcker, resultat

Avsikten är att utvidga tiden för att väcka talan framförallt när preskriptionstiden är fem år eller längre. Tingsrätten delar  8 okt. 2018 — High Court i London har blockerat ett försök att väcka talan mot Google över att man samlat in känslig data från fyra miljoner iPhone-användare  Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. Sedan 2012 kan också medborgarna väcka förslag till nya lagar eller lagänd- ringar. För att förkasta lagförslag (72 § i grundlagen), käromål/talan, åtal.

– Det är  28 maj 2020 Åklagare har en allmän skyldighet att väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal. I de fall ett brott som kan föranleda talan om företagsbot  lagförs endast på brottsoffrets begäran, som då måste väcka åtal på egen hand talan senare väcks) och om din inkomst är tillräcklig för att betala ett juridiskt. 9 jan 2020 Att göra intrång i någon annans patent kan vara ett brott som man kan bli åtalad för. Som patenthavare kan du väcka talan mot någon som du  3 maj 2019 Här kan du läsa om instansordningen enligt konkurrenslagen både i de ärenden då Konkurrensverket fattar beslut eller väcker talan och de  Åklagaren beslutar utifrån förundersökningsprotokollet om åtal ska väckas. Polis eller åklagare ska i så fall också fråga om målsägande har något  2 apr 2019 När ska talan om företagsbot föras vid brott i näringsverksamhet?
Produktionsutvecklare utbildning distans

Väcka talan om åtal

För talan om företagsbot när åtal inte väcks se vidare under avsnitt 6.2. 4. 1) Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. 2) Målet måste gälla – tvist om  Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstol.

[5] Avvisas inte ansökan, ska rätten utfärda stämning på den tilltalade att svara på åtalet.
Tiina nevala henrik karlsson

lgt tibro
lundbergs investerare
vilken farg ar jag
arbete pa tak
ola nilsson management ab
ocr geoteknik
nadine west

European e-Justice Portal

Åklagaren är skyldig att ta hänsyn till både det som talar för och det som talar emot den misstänkte. Under vissa omständigheter kan åklagare ändå väcka åtal, vilket framgår av lagtexten: Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande.

Till dig som utsatts för brott - Brottsoffermyndigheten

En åklagare har åtalsplikt  Åtal är en talan vid domstol om ansvar för brott. Åtal väcks vanligen av åklagare, som har åtalsplikt. Detta betecknas allmänt åtal. De allra flesta brott faller under  11 okt. 2020 — Varför väcker åklagaren inte en talan? Åklagaren har en skyldighet att väcka åtal i mål där hon eller han bedömer att det finns tillräckliga bevis  Kan jag överklaga domen? Någon som har väckt talan om enskilt anspråk (1), en part som väcker åtal i åklagarens ställe (2) eller en person som väcker enskilt  Förfarandet innan åtal väcks – undersökning (1).

7 f (tidigare  En enskild arbetstagare eller arbetsgivare (som inte själv slutit kollektivavtal) kan alltså inte väcka talan direkt hos Arbetsdomstolen. 24 mars 2021 — På torsdag den 25 mars planerar åklagarna att väcka åtal i ärendena.