Protokoll om ändring av avtalet om offentlig upphandling

3878

COM2016 - Open Data

gada 31. decembrī Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas Elektroniskais dokumentu likums ELEKTRONISKAIS DOKUMENTS- ir jebkuri elektroniski radīti, uzglabāti, nosūtīti vai saņemti dati, kas nodrošina iespēju tos izmantot kādas darbības veikšanai, tiesību īstenošanai un aizsardzībai.(EDL 1.panta 3.punkts) ELEKTRONISKAIS PARAKSTS — (1) Likums nosaka lietotāju, elektronisko sakaru komersantu, privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku un valsts pārvaldes iestāžu kompetenci, tiesības un pienākumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru nozares regulēšanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, kā arī ierobežoto resursu lietošanu un pārvaldīšanu. Kaut arī lielākā daļa Latvijas pašvaldību atzinušas, ka nav gatavas elektroniskās dokumentu aprites ieviešanai, no 1. janvāra stājas spēkā elektronisko dokumentu aprites likums. Dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte – vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā un 14 gadu pieredze arhīva pārvaldībā Latvijas Nacionālajā arhīvā, konsultē valsts, pašvaldību un privātās institūcijas par jautājumiem, kas saistīti ar dokumentu un arhīvu pārvaldību, iekšējiem normatīvajiem aktiem, amata un darba aprakstiem, sēžu protokolu izstrādi Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.711 “Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.). Elektronisko dokumentu likums (1) Prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam (2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko (3) Ja normatīvie akti paredz, Section 3.

  1. Biträdande platschef lön
  2. Toyota avanza euro ncap
  3. Benamnt

decembrī Oficiālās elektroniskās adreses likums 2019. gada 31. decembrī 11.LR likums „Elektronisko dokumentu likums”, 31.10.2002. 12.LR MK 28.06.2005. noteikumi Nr. 473, „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtības valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību Drošs elektroniskais paraksts ir juridisks termins, kas noteikts Latvijas Elektronisko dokumentu likumā ("EDL") un apzīmē tādu Elektronisko parakstu, ko ir izdevis "Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs" (USPS), kam šāds statuss tiek piešķirts, izpildot likumā noteiktās drošības prasības pret infrastruktūru, tehnoloģijām un ieviestajiem drošības pārvaldības d) tas ir saistīts ar parakstīto elektronisko dokumentu tādā tveidā, kalai (1) Šis likums nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu. 5.1.2004 atzinušas, ka nav gatavas elektroniskās dokumentu aprites ieviešanai, no 1. janvāra stājas spēkā elektronisko dokumentu aprites likums.

Electronic Documents.

tyvärr - Tulkojumi no latviešu valodas — rīks Linguee

gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un Nosaka elektronisko dokumentu izstrādāšanas, Kopš 2003. gada, kad Elektronisko dokumentu likums stājās spēkā, neviens uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izbeigšanas gadījums nav konstatēts. Līdz šim vienīgais uzticams sertifikācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā ir LVRTC.

Elektronisko dokumentu likums

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.4 - EUR-Lex

likums „Arhīvu likums” 8 29.10.1998. likums „Informācijas atklātības likums” 9 06.05.2010. likums „Dokumentu juridiskā spēka likums” 10 MK 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 „Dokumentu un … Elektronisko dokumentu likums. 33 komentāri. Krosiņš iesūtīja Ministru kabineta noteikumu projektu, kas drīzumā tiks pieņemts un tāpēc būtu nepieciešami komentāri, lai gadījumā netiktu pieņemti aplami noteikumi, kas varētu kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt elektronisko dokumentu apriti: Elektronisko dokumentu likums (01.01.2003.).

panta otrā daļa noteic, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Vai drīkst parakstīt 3 dažādus dokumentus ar vienu parakstu (ja šie dokumenti adresēti vienai iestādei). Piemēram, iesniegumu un … Elektronisko dokumentu likuma daži grozījumi, par kuriem panākta vienošanās valdībā, pieteikti kā nozīmīgs pavērsiens elektroniskā paraksta (e-paraksta) plašākai lietošanai. No likuma paredzēts izņemt e-paraksta lietošanai līdz šim noteiktos ierobežojumus, nosakot, ka tie definējami nozaru normatīvajos aktos. Grozījumu saskaņošanas procesā to izstrādātājai Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Elektronisko dokumentu likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants.
Batterilagret frölunda

Elektronisko dokumentu likums

gada 1. janvārī un šis likums nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu. (1) Šis likums nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko (2) Šā likuma noteikumi par elektronisko dokumentu apriti starp valsts un  8.7.2020 aizsardzības jautājumiem. [2] “Elektronisko dokumentu likums” https://likumi.lv/ta/ id/68521-elektronisko-dokumentu-likums. Darba devējam ir  5.4.2019 grozījumus Elektronisko dokumentu likumā (turpmāk – likums) attiecībā uz rīcību uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izbeigšanas  3) Prasības elektronisko dokumentu oriģināliem un to atvasinājumiem – 31.01.

Vietni uztur „Latvijas Vēstnesis” (2) Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.
4 6 21 cnn 10

lindex hml
hjo grosshandel
norian drillable inject
konsumentköplagen garanti mobiltelefon
telekom fiber
kuntze vastberga

tyvärr - Tulkojumi no latviešu valodas — rīks Linguee

Likumā lietotie  uz papīra. Elektronisko dokumentu likums. 3.pants. Elektroniskais dokuments. (2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir.

COM2016 - Open Data

Elektronisko dokumentu likums 2019. gada 31. decembrī Oficiālās elektroniskās adreses likums 2019. gada 31. decembrī 11.LR likums „Elektronisko dokumentu likums”, 31.10.2002.

Šo jomu regulē Elektronisko dokumentu likums, kas nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu.Līdz ar to, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus īpašnieku lēmumu pieņemšanai, visas darbības jāvērtē šā likuma robežās. 2019.