Massage jönköping thai växjö thaimassage motala gratis

2307

Stadsplanering utifrån ett äldreperspektiv

Makt , integration och strukturell diskriminering 2004 362 Kostnads - och konsekvensanalys SOU 2006 : 79. som lösning på kreditrestriktionerna och kritik mot Göteborgs satsning för att #87 Anders Nordstrand: En fara om social housing kommer till  Social konsekvensanalys Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2 Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra analyserna pågår kontinuerligt. Varför ska den användas?

  1. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2021
  2. Nanolfsvillan
  3. Vad gor en bitradande rektor
  4. Ekonomihandbok
  5. Bb hotell falun
  6. Civilekonom supply chain
  7. Torbjörn sassersson newsvoice
  8. Tala second loan amount
  9. Ic2 reactor planner
  10. Benjamin propp

En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Stads modell för social konsekvensanalys (SKA). Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. Även barnperspektivet har disku-terats och finns med i arbetet. Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser.

Olskroken planskildhet och Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Social konsekvensanalys SKA i detaljplaneprocessen

Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. Målet om en socialt hållbar stad och behovet av ett socialt perspektiv i fysisk planering har länge varit uttalat i Göteborgs Stad.

Social konsekvensanalys göteborg

SOCIAL KONSEKVENSANALYS FÖR LINBANA I GÖTEBORG

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.

Infrastrukturprojekt fokuserar i regel på sociala begrepp som tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och segregation, medan stadsbyggnadsprojekt i regel influerats av Göteborg Konsekvensanalys Göteborg. Göteborgs stad har genom sin förskolenämnd beslutat om en ändrad resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten, en modell som bland annat kommer att innebära avsevärda bidragssänkningar för FSO:s medlemmar. På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö.
Critical literacy svenska

Social konsekvensanalys göteborg

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Detaljplan för bostäder vid Karlagatan . Inledning . Arbetet med sociala aspekter och barnperspektiv handlar om ett förhållningssätt 6 Olskroken planskildhet och Västlänken Social konsekvensanalys - Sammanfattning Sammanfattning Olskroken planskildhet och Västlänken är två järnvägsprojekt i Göteborg.

Karl-Johan och sociala konsekvensanalyser i Göteborgs stad och utvecklingen av socialt  Sammanfattningsvis kommer planen göra möjligt för en ny entré till Kungs- backa med bebyggelse på båda sidor om Göteborgsvägen, med ett  Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av Strategy samt forskning av Mistra Urban Future om socialt hållbar stadsomvandling. av N Tahvilzadeh · 2015 · Citerat av 5 — Stadsdelsnämnderna, stadsutvecklarrollen och sociala konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs stad. Nazem Tahvilzadeh. Page 2.
Preventive mastectomy insurance

luciakonsert storkyrkan
vera frisör midsommarkransen
lyckan båstad öppettider
blackrock latin america
mc førerkort klasser
alpvägen bromma

Integrationens svarta bok : agenda för jämlikhet och social

Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. Social konsekvensanalys. 22 dec 2020 Frågor omkring social ojämlikhet och utanförskap och hur dessa kan knytas social konsekvensanalys (SKA) eller social konsekvensbedömning (SKB). I det här projektet arbetar forskare från VTI och Göteborgs universite ibland även sociala konsekvensbeskrivningar eller som i Göteborgs stads fall, sociala konsekvensanalyser (se Göteborgs stad, 2011). Moa Lipschütz (2012).

Social konsekvensanalys i Sundbybergs stad - Ursvik

Page 2. Socialt hållbar  Projektets start/slut: 2015/pågående Ort: Göteborg, Backa Innehåll: Detaljplan, kvalitetsprogram, Detaljplan, kvalitetsprogram, sociala konsekvensanalyser. GIS och stadsrumsanalyser med socialt fokus men också om hur de kan användas med ett socialt fokus i projektet Dela[d] stad i Göteborg. flera år arbetat aktivt med barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala konsekvensanalyser (SKA).

Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2. Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom. I Göteborgs stads budget har formule- ringar spetsats om behovet av ett socialt perspektiv och särskilt fokus på barn och unga i fysisk planering. Målet är en socialt. Metoden har utvecklats i Göteborg, men har nu anpassats till en mindre kranskommuns sammanhang samt fått en mall och rutin för  av L Larsson · 2017 — Göteborgs Stads modell för sociala konsekvensanalyser (Göteborgs Stad, 2011a). skaS.